Registreerimine SA Õpilasmaleva korraldatud malevarühmadesse on lõppenud.

************************************************************************************************

MALEVASUVE AVAMINE TOIMUB 25. JUUNIL KELL 11.30 RAEKOJA PLATSIL


Traditsiooniliselt algab avamissündmus rongkäiguga läbi vanalinna. Kogunemine rongkäiguks on Komandandi teel (Kiek in de Köki juures) kella 10.45-st. Kell 11.20 liiguvad malevarühmad üheskoos mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Tervitussõnad malevlastele lausuvad Tallinna linnapea kohusetäitja ja SA Õpilasmalev juhataja, uutele rühmakomandöridele antakse kätte tunnistused ning esitamisele tulevad ka mõned malevalaulud.

Ootame rohket osavõttu!


**************************************************************************************************

Täname kõiki, kes on registreerunud ja registreerumas Tallinna õpilasmaleva korraldatud rühmadesse. Kohti 9.-12. klassi õpilastele oli pakkuda üle 800. Kohti 13.-15.aastastele 6.-8.klassi õpilastele oli kokku sadakond.

Kõrge hetkekoormus tekitas esimesel 2 minutil (kell 15:00-15:02)  veebilehe kättesaadavusel tõrkeid. Serveri haldaja poolne statistika näitab, et peale 15:02 koduleht toimis ning registreerimisvorm oli ligipääsetav.

Õpilasmaleva baassüsteem arvutab registreeritud info (vanus/klass/linnaosa)  järgi välja millisesse rühma on noorel võimalik registreeruda ning rühmavalikuni jõudes kajastuvad lehel ainult need rühmad, kuhu noorel on võimalik pääseda. Näiteks 13.aastasele noorele ei kuvata linnaväliseid rühmi või üliõpilasrühma. Kuna 6.-8.klassi õpilastele olid tööandjad pakkunud kohti sajakonnale noorele, siis konkurents just selles vanusegrupis oli väga suur.
Esimese ühe minuti jooksul, mil registreerimisankeedile pääseti ligi (15:02-15:03), laekus Õpilasmaleva baasi kokku 24 ankeeti. Näitena - Loomaaia rühm, mis oli ka kõige nõutum, sai esimese minutiga 14 ankeeti 24st. Järgneva minuti jooksul registreeriti Loomaaia rühm  täis. Täitunud rühma enam sellest ajahetkest rühmavalikute all ei kuvatud. Sellisel kiirusel täitusid rühmad kõige noorematele ning 15:09 laekus viimane registratsioon 6.-8.klassi õpilastele loodud rühma.
Iga rühma puhul on olemas ka ootenimekiri ning koha vabanemisel võtame kindlasti ühendust järjekorrast järgmise noorega. Hetkel (12.mai seisuga) on 6.-8.klassi õpilastele sobivate rühmade ootejärjekorras 436 noort.

Kuna konkurents on väga suur siis palume mõistvat suhtumist.
9.-12.klassi õpilastele on rühmadesse registreerimine siiani avatud ning ootame kõiki vastavas vanuses noori registreerima! 

SA Õpilasmalev
 

________________________________________

TALLINNA ÕPILASMALEV OTSIB OMA MEESKONDA 2015. AASTA SUVEKS  UUSI RÜHMAJUHTE


KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD! 
Täname kõiki kandideerijaid!Tallinna õpilasmaleva rühmajuhid välikoolitusel Võsul 2014 .a.

________________________________________


MALEVLASI ESINDAVA AKTIIVI 10. KOOSSEIS ALUSTAS HOOAEGA LAAGRIGA SAAREMAAL

 

Oktoobri keskel valiti Tallinna õpilasmaleva Aktiivi uus koosseis, mis on järjekorranumbrilt juba kümnes. Aktiivi uus koosseis alustas oma hooaega sel esmaspäeval (20. oktoobril) aktiivi laagris, mis seekord toimus Saaremaal Orissaares. Kolme päeva jooksul tutvuti omavahel, harjutati meeskonnatööd, peeti tulevikuplaane ja valiti Aktiivile president ja asepresident. Kõnekas on siinjuures, et esimest korda asusid Aktiivi juhtima noormehed: president Villem Lassmann ja asepresident Uku Kangur.

Tallinna õpilasmaleva staap tänab Orissaare Avatud Noortekeskust ja selle juhatajat Marian Vaga (muide, on ka õpilasmaleva rühmakomandör), kes meid lahkelt majutas ja aitas noortest kujundada ühtset meeskonda.


 
Aktiiv on Tallinna õpilasmaleva staabi nõuandev organ, mille ülesandeks on ka malevlaste huvide esindamine. Praeguses koosseisus on 20 liiget.

________________________________________


TALLINNA ÕPILASMALEVA STAAP KOHTUS STATOILI ESINDAJATEGA


 
8. oktoobril külastasid Tallinna õpilasmaleva staapi linnasiseste rühmade suurima tööandja Statoili HR Business Partnerid Maarika Lember ja Kätlin Kibe.
Tegime kokkuvõtteid sellest suvest ja arutasime, kuidas teha edaspidist koostööd sujuvamaks. Koostöö Tallinna Õpilasmaleva ja Statoili vahel kindlasti jätkub ja arvatavasti järgmisel aastal suurendatakse malevlastele pakutavate töökohtade arvu.


____________________________________

HIIUMAAL PLAANITAKSE TAASLUUA ÕPILASMALEV
 

Hiiumaa on õpilasmaleva jaoks märgilise tähendusega, sest 1966. a alustas seal tööd nö proto-õpilasmalev. Sel suvel töötas Hiiumaal "Hiiu Kaluri" ja Sõpruse kolhoosis, Putkaste sovhoosis ning Hiiumaa Metsamajandis kokku 68 vabariigi mitmete keskkoolide vanemate klasside õpilast. Töölaagri organiseeris komsomolitöö instruktor Rein Talmet. 1967. a loodi aga ELKNÜ otsusega Eesti Õpilaste Töömalev (hiljem EÕM). Taasiseseisvunud Eestis on Hiiumaal õpilasmalevat korraldanud ainult Hiiu vald.

22. septembril külastasid Tallinna õpilasmaleva staapi Hiiumaa noorsootöötajad ja HUPS-i (Hiiumaa Teavitus- ja Nõustamiskeskus) esindajad. Eesmärgiks õpilasmaleva korraldamise kogemuste vahetamine. Järgmiseks suveks on kõigil neljal Hiiumaa omavalitsusel plaan oma jõud ühendada ja kokku luua õpilaste jaoks u 60 malevakohta. Tallinna õpilasmaleva staap sai hiidlasi omalt poolt toetada nõuannetega, mis loodetavasti teevad korraldustöö lihtsamaks. Leppisime ka kokku, et vajadusel oleme edaspidigi valmis nõuga abiks olema ja kevadel plaanime ühiselt koolitada rühmajuhte.

Tallinna õpilasmaleva staap soovib Hiiumaa algatusgrupile jõudu!

Koosviibimisel osalesid:

Tallinna õpilasmalevast: Ott Väli, Egert Eenmaa ja Kristiina Herkül.

Hiiumaalt:
- Margit Kagadze, HUPS-i juhataja;
- Jana Kase, HUPS-i noorsootöö koordinaator;
- Loore Kääramees, Hiiumaa noortekogu MTÜ Hiiumaa Ankur juhatuse esimees;
- Maarja Liik, Hiiu valla kultuuri- ja spordispetsialist;
- Anna Lipp, Käina valla noorsootöötaja, Käina Noortekeskuse noortespetsialist;
- Kaidi Ojasoo, Kärdla Avatud Noortekeskuse noortejuht.

____________________________________

2014. AASTA MALEVASUVI ON LÕPPENUD

 

Tallinna õpilasmaleva staap tänab kõiki, kes 2014. aasta suvel oma tegemiste või mõtetega olid meie tegemiste juures!

Soovime malevlastele toredat peagi algavat uut õppeaastat. Koostööpartneritele - tööandjad, majutajad, toitlustajad, transportijad jpt. - lennukaid mõtteid järgmiseks aastaks ning  jätkuvat meeldivat koostööd. Rühmajuhid ja komandörid - jätkuvat entusiasmi ja loodame, et vahepeal on aega puhata ja kevadel rühmajuhitöö uuesti ette võtta. 


2014. a EÕM-i kokkutulek Raplamaal Toosikannus