2015. aastal toimuvate rühmade nimekirja lisame aprilli keskel.

Rühmadesse registreerimine algab 11. mail SA Õpilasmalev kodulehel www.malev.ee (vajutades lingile REGISTREERIMINE).________________________________________

TALLINNA ÕPILASMALEV OTSIB OMA MEESKONDA 2015. AASTA SUVEKS  UUSI RÜHMAJUHTE


KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD! 
Täname kõiki kandideerijaid!Tallinna õpilasmaleva rühmajuhid välikoolitusel Võsul 2014 .a.

________________________________________


MALEVLASI ESINDAVA AKTIIVI 10. KOOSSEIS ALUSTAS HOOAEGA LAAGRIGA SAAREMAAL

 

Oktoobri keskel valiti Tallinna õpilasmaleva Aktiivi uus koosseis, mis on järjekorranumbrilt juba kümnes. Aktiivi uus koosseis alustas oma hooaega sel esmaspäeval (20. oktoobril) aktiivi laagris, mis seekord toimus Saaremaal Orissaares. Kolme päeva jooksul tutvuti omavahel, harjutati meeskonnatööd, peeti tulevikuplaane ja valiti Aktiivile president ja asepresident. Kõnekas on siinjuures, et esimest korda asusid Aktiivi juhtima noormehed: president Villem Lassmann ja asepresident Uku Kangur.

Tallinna õpilasmaleva staap tänab Orissaare Avatud Noortekeskust ja selle juhatajat Marian Vaga (muide, on ka õpilasmaleva rühmakomandör), kes meid lahkelt majutas ja aitas noortest kujundada ühtset meeskonda.


 
Aktiiv on Tallinna õpilasmaleva staabi nõuandev organ, mille ülesandeks on ka malevlaste huvide esindamine. Praeguses koosseisus on 20 liiget.

________________________________________


TALLINNA ÕPILASMALEVA STAAP KOHTUS STATOILI ESINDAJATEGA


 
8. oktoobril külastasid Tallinna õpilasmaleva staapi linnasiseste rühmade suurima tööandja Statoili HR Business Partnerid Maarika Lember ja Kätlin Kibe.
Tegime kokkuvõtteid sellest suvest ja arutasime, kuidas teha edaspidist koostööd sujuvamaks. Koostöö Tallinna Õpilasmaleva ja Statoili vahel kindlasti jätkub ja arvatavasti järgmisel aastal suurendatakse malevlastele pakutavate töökohtade arvu.


____________________________________

HIIUMAAL PLAANITAKSE TAASLUUA ÕPILASMALEV
 

Hiiumaa on õpilasmaleva jaoks märgilise tähendusega, sest 1966. a alustas seal tööd nö proto-õpilasmalev. Sel suvel töötas Hiiumaal "Hiiu Kaluri" ja Sõpruse kolhoosis, Putkaste sovhoosis ning Hiiumaa Metsamajandis kokku 68 vabariigi mitmete keskkoolide vanemate klasside õpilast. Töölaagri organiseeris komsomolitöö instruktor Rein Talmet. 1967. a loodi aga ELKNÜ otsusega Eesti Õpilaste Töömalev (hiljem EÕM). Taasiseseisvunud Eestis on Hiiumaal õpilasmalevat korraldanud ainult Hiiu vald.

22. septembril külastasid Tallinna õpilasmaleva staapi Hiiumaa noorsootöötajad ja HUPS-i (Hiiumaa Teavitus- ja Nõustamiskeskus) esindajad. Eesmärgiks õpilasmaleva korraldamise kogemuste vahetamine. Järgmiseks suveks on kõigil neljal Hiiumaa omavalitsusel plaan oma jõud ühendada ja kokku luua õpilaste jaoks u 60 malevakohta. Tallinna õpilasmaleva staap sai hiidlasi omalt poolt toetada nõuannetega, mis loodetavasti teevad korraldustöö lihtsamaks. Leppisime ka kokku, et vajadusel oleme edaspidigi valmis nõuga abiks olema ja kevadel plaanime ühiselt koolitada rühmajuhte.

Tallinna õpilasmaleva staap soovib Hiiumaa algatusgrupile jõudu!

Koosviibimisel osalesid:

Tallinna õpilasmalevast: Ott Väli, Egert Eenmaa ja Kristiina Herkül.

Hiiumaalt:
- Margit Kagadze, HUPS-i juhataja;
- Jana Kase, HUPS-i noorsootöö koordinaator;
- Loore Kääramees, Hiiumaa noortekogu MTÜ Hiiumaa Ankur juhatuse esimees;
- Maarja Liik, Hiiu valla kultuuri- ja spordispetsialist;
- Anna Lipp, Käina valla noorsootöötaja, Käina Noortekeskuse noortespetsialist;
- Kaidi Ojasoo, Kärdla Avatud Noortekeskuse noortejuht.

____________________________________

2014. AASTA MALEVASUVI ON LÕPPENUD

 

Tallinna õpilasmaleva staap tänab kõiki, kes 2014. aasta suvel oma tegemiste või mõtetega olid meie tegemiste juures!

Soovime malevlastele toredat peagi algavat uut õppeaastat. Koostööpartneritele - tööandjad, majutajad, toitlustajad, transportijad jpt. - lennukaid mõtteid järgmiseks aastaks ning  jätkuvat meeldivat koostööd. Rühmajuhid ja komandörid - jätkuvat entusiasmi ja loodame, et vahepeal on aega puhata ja kevadel rühmajuhitöö uuesti ette võtta. 


2014. a EÕM-i kokkutulek Raplamaal Toosikannus