INTERVJUU STAABIGA - Ernst Valdmaa
08.03.2022

Intervjuu staabiga: Ernst Valdmaa.
Toimetas Kaspar Sander Born, Aktiivi 17. koosseis.


Palun tutvusta end lühidalt.
ERNST: (muigab) Tere, mina olen Ernst. Töötan Tallinna Õpilasmaleva staabis ja olen samal ajal ka rühmajuht. Loodetavasti saab minust nüüd tuleval suvel ka komandör. Rühmajuhina algab mul viies malevasuvi. Enne rühmajuhiks saamist olin 2014. aastast ka malevlane (2014 Loomaaed I, 2015 Valgjärve 3, 2016 Marjamaa 2, 2017 Pühajärve 1, Koonga) ja kunagine aktiivi liige. EÜEs ei ole käinud.

Mis tekitas sulle soovi rühmajuhiks saada?
ERNST: Ütleme nii, et ma ise poleks 2018. aastal rühmajuhiks veel tulnud, aga Teele (Tomps) tõmbas mu ühel malevaüritusel kõrvale ja pakkus, et suvel võiksin ju rühmajuhiks tulla. Mõtlesin veidi ja jõudsin järeldusele, et kuna tantsisin juba Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldajas, kus mitmed tantsijad olid rühmajuhid, siis tundus loogiline valik võtta Teele pakkumine vastu.

Kuidas said maleva staapi ja mis su roll seal on?
ERNST: Maleva staapi sain täpselt nii, et enne mind oli selle koha peal Marko, kelle asemele otsiti pärast tema staabist lahkumist asendust. Tehti postitus, et otsitakse asendajat ja ma andsin endast märku, sest kaotada polnud ju midagi. Nii me saimegi Kaia-Liisaga (Laaniste) selle töö kahe peale. Tema tegeleb tööandjatega, mina logistikaga.
Põhimõtteliselt töö seisneb selles, et linnaväliste rühmade transport on minu korraldatud, 3x päevas söök on minu korraldatud, kui rühm ei ööbi tööandja juures, vaid nt koolimajas, siis see on minu korraldatud.

Mida maleva staap üldse teeb?
ERNST: Staabi põhiülesanne ongi malevasuve korraldamine ja läbiviimine: Et oleks olemas kõik tööandjad, rühmajuhid, et kõik noored saaksid õigel ajal registreerida, et kõik rühmad saaksid piisava arvu malevlasi. Muidugi on staabi ülesanne ka erinevate sündmuste korraldamine, näiteks malevasuve avamine, kokkutulek, talvepäevad jne.

Milline peab SA Õpilasmaleva staabi liige olema?
ERNST: (Võtab suure pausi mõtlemiseks) Muidugi läheb malevasuvega tegelemiseks aega vaja. Kindlasti peab olema enasekindel oma tegemistes, sest sa ju põhimõtteliselt langetad mingeid otsuseid, näiteks kus mingi rühm elab ning kuidas nad süüa saavad. Muidugi peab su töö sulle ka meeldima, sest oleks ju ilmselgelt keeruline, kui keegi midagi vastu tahtmist teeks (naerab).

Oletame, et ma olen rühmajuht, siis kuidas toimub minu kaasrühmajuhi valimine?
ERNST: Kõige suurem roll selles on Teelel. Tema peaks teoreetiliselt rühmajuhtide hingeelusid kõige paremini teadma. Lisaks tegeleb tema kevadel uute rühmajuhtide värbamisega ja seetõttu teab neid kõige paremini. Muidugi saad küsida, et kas ma saaksin kellegi kindlaga rühma teha, aga seda ei pruugi saada, sest näiteks uue rühmajuhina on ikka parem see, et sulle antakse kaasrühmajuhiks keegi kogenum ja keegi, kes on sulle mentoriks ja kellelt sul palju õppida on.

Hästi, aga kui ma tahaksin kindlalt mingit spetsiaalset rühma teha?
ERNST: Kõige rohkem toimub mingi kindla rühma rühmajuhiks saamine ikka kuupäevade põhiselt, sest eks igal rühmajuhil on suvel mingi periood, kus nad saavad malevat teha ja vähe on neid, kellel on terve suvi vaba. Seetõttu võib juhtuda, et inimene, kellele kuupäevade sobivuse järgi mingi rühma tegemine rohkem sobib võib saada selle rühma rühmajuhiks selle teise ees, kes lihtsalt seda rühma soovib. Sellegipoolest võib juhtuda, et kui sul on hea põhjendus, miks mingit rühma teha soovid, siis võetakse kuulda (naerab).

Millised on staabi tulevased plaanid/ kas on soovi midagi senise maleva korraldusliku poole pealt muuta?
ERNST: Kindlasti iga aastaga üritame leida innovatsiooni ja malevat tuua nendele platvormidele, kuhu poleks arvanudki, et malev võiks jõuda (viitab 2021 Wolt rühmale, mis toimub ka sel aastal). Üritame ajaga kaasas käia. Eelmisel aastal katsetasime näiteks kahe EÜE rühmaga, sel aastal nii ei tee.

Kuidas toimub maleva kokkutulekute organiseerimine?
ERNST: Kokkutuleku korraldamisse kaasatakse ka mitmeid rühmajuhte: On olemas kultuuritiimi juht, olmetiimi juht, sporditiimi juht, turvatiimi juht. Kokkutulekul on EÜEl ja Aktiivil suur roll - kokkuvõtlikult, kokkutuleku toimumise ajal on selle taga äärmiselt suur meeskond. Selle aasta kokkutuleku organiseerimine algas juba sügisel, hetkeks on teada, kus kokkutulek toimub ja võimalik, et on ka teada, kes esinevad. Õnneks on iga aasta kokkutuleku muster sama, mis tähendab, et ei pea n-ö ratast leiutama. Koht ja esinejad kinnitatud, on organiseerimine juba rahulikum.

Millised raskused organiseerimisega kaasneda võivad?
VASTUS: Praegu ilmselgelt on kõige hullem COVID-iga seonduvad probleemid, näiteks kui bändi liige päev enne kokkutulekut jääb haigeks, karmid piirangud vms. Illikulaiul kujunes probleemiks logistika ehk praamiga ülesõit, mis tekitas veidi kaost. Raskuseks võib muidugi olla ka see, kui sajab kolm päeva, sest siis peab mõtlema, kuidas 700 inimest kokktulekul motiveerituna hoida, sest paljudes kokkutuleku kohtades pole ju suuremat varjualust.

Kuidas käib kokkutulekutele esinejate “värbamine”?
VASTUS: Kultuuritiimi juht küsib erinevate bändide pakkumisi, uurib võimalusi jne. Mina isiklikult pole kuulnud veel, et kokkutulekule mõni bänd ise on soovi avaldanud tulla, aga see on ju mõistetav ka, sest maleva kokkutulek pole avalik üritus. Lõppvalik langetatakse sobivuse ja ka eelarve põhiselt. Muidugi jälgitakse, et sama bänd ei oleks teist aastat vms (naerab).

Mida ootab staap aktiivilt? Milline näeb ideaalne staabi-aktiivi töö välja?
VASTUS: Aktiivi põhiülesanne on nii malevasuvel kui ka malevasuvevälisel ajal korraldada üritusi, näiteks see sünnipäeva matk, mis just oli, ja olla olemas, kui staabil on vaja mingit abi, näiteks kui staabil läheb kevadel vaja inimesi, kes kutsuks koolides inimesi malevasse, siis see oleks aktiiv. Muidugi ka kokkutuleku ajal on aktiivil suur roll, kuigi eelmisel aastal te ilmselt ei saanud nii palju teha kui muidu, aga see oli ka sellepärast, et esimest korda oli 2 EÜE rühma. Lisaks on aktiivil staabi kõrval ka esinduslik roll, näiteks malevasuve avamisel läheb aktiiv rongkäigus lipuga ees jne. Aktiivist ootame ka usaldusväärseid inimesi, kes oleksid nõus, näiteks Ott Väliga Terevisiooni rääkima minema.

Kuidas toimub aktiivi liikmete valimine?
VASTUS: See aasta oli muidugi teistmoodi, et valiti videote põhjal, kuid tavaliselt on nii, et staabis saab ankeeti täita (Aktiivi kandideerimise ankeet) ja juba koha peal seda täites aetakse sinuga juttu, et näha, milline inimene sa oled. Seejärel vaadatakse üle ka ankeedi sisu ja kuulatakse ära rühmajuhtidelt saadav info ja staap teeb omad järeldused.

Kuidas saada komandöriks?
VASTUS: Komandöriks saamiseks on kindlad nõuded: Pead olema teinud 3 linnavälist rühma ja 1 linnasisese rühma. Muster on umbes selline: Kirjutad avalduse, et soovid saada komandöriks, läbid komandörile vastavad koolitused, pead Komandörite Koguga vestluse, mis hea tulemuse lõppedes tähendab, et sul jääb üle vaid eksamid sooritada. Need eksamid on juba aga riigipõhised. (Täpsem info komandöriks saamisest siin:

Kuidas iseloomustaksid tulevat 2022 malevasuve kolme sõnaga?
VASTUS: Malevasuvi tuleb eelkõige võimas, lahe ja muidugi ka tegus. Alati on ootust ja lootust, et tuleb kindlasti ägedam kui eelmine aasta.


28.05.2022 |
Kuidas tean, kas sain malevarühma?
08.03.2022 |
INTERVJUU STAABIGA - Ernst Valdmaa
16.02.2022 |
TEADE! EÕM 2022 logo!
03.02.2022 |
TEADE! Tähtsad kuupäevad 2022
02.11.2021 |
ÕMi TEGEMISTEST! Aktiivi 17. hooaeg sai alguse
02.06.2021 |
ÜLESKUTSE! Eesti malevakorraldajate ühine siht 2021
26.04.2021 |
TEADE! 4. mail algab kandideerimine malevarühmadesse.
08.04.2021 |
TEADE MALEVAKORRALDAJALE! Vormijakkide ühistellimus 2021
22.03.2021 |
MÕTISKLUS! Ritta seatud jalanõud
Vaata ka vanemaid uudiseid >