AASTAEMBLEEMID 

                           

            

                            

                      MALEVAJAKI STATUUT 


1.MALEVAJAKK

Õpilasmaleva rühmajuhi/komandöri/staabi malevajakk on punane, malevlasel tumesinine.

Malevajakk peab olema korrektne, puhas ja vastavate embleemidega varustatud.
Malevajaki kandmine kõikidel malevaüritustel on kohustuslik. Samuti on seda lubatud kanda erinevatel üritustel, loomaks õpilasmalevale positiivset kuvandit.
Malevajakki ei tohi kanda siis, kui selle kandja ei ole adekvaatne oma käitumises ja võib sellega kahjustada õpilasmaleva mainet.

2. EMBLEEMID JA TUNNUSED

Aastaembleem (SA Õpilasmaleva poolt määratud malevasuve aastaarvuga embleem) õmmeldakse vasakule varrukale õlaõmblusest 5 cm allapoole 2 cm vahedega. Ühele varrukale võib õmmelda kuni 3 embleemi.
Kui vasak varrukas saab täis, siis jätkatakse paremal varrukal sama reeglistikuga.
Kui mõlemad varrukad saavad täis, siis saab rühmajuht/komandör uue malevajaki, millel on musta värvi krae. Must krae näitab, et tegu on järjekorras teise jakiga ning embleeme loetakse alatest seitsmendast maleva-aastast.
Hea tava kohaselt näitavad aastaembleemid malevaga seotud olnud aastaid.

Rühmaembleem
(iga rühma poolt loodud embleem enda rühma identiteediks) õmmeldakse:
Rühmajuhil/komandöril/malevlasel – parema ja vasaku rinnatasku alla, taskust 2 cm, embleemide vahe samuti 2 cm (kummalegi maksimaalselt 3 embleemi vastavalt aastaembleemiga samale poole);

Sõprusrühmadega vahetatud embleemid
õmmeldakse malevajaki seljale.

Rinnasildid (rühmajuhil/komandöril/staabil nimesilt ja ametinimetusega silt) peavad olema servapidi koos ning nimesildi alumine äär on vastu parema rinnatasku ülemist äärt (ääristuse keskel).
*Nimesilt - rühmajuhi täisnimi (tasku kohal)
*Ametinimetus – RÜHMAJUHT või KOMANDÖR (Nimesildi kohal juhul kui rühmajuht/komandör omab vastavat kvalifikatsiooni ametinimetuse omamiseks)
*Staap - (nimesildi või ametinimetuse kohal) Õpilasmaleva organisatoorse poolega tegelev isik (Juhataja, personalijuht
jm).
Aktiivi logo - Aktiivinoori märgistav logo õmmeldakse malevajakil parema rinnatasku kohale.

Tikandid -  rühmajuhi/komandöri/staabi malevajakil on vasaku rinnatasku kohale tikitud tumesinise niidiga piirkonna märk, malevlase malevajakil punase niidiga.

Pagunid - (SA Õpilasmaleva poolt antud malevasuve aastaarvu ning kokkutulekul saavutatud esikolmiku kohaga märgitud pagun) kinnitatakse malevajaki õlale aastaembleemiga samale poolele. 


Koostajad: Ott Väli ja Priit Saareleht
Kinnitanud: Eero Kiipli

Info kopeerimisel palun viita allikale SA Õpilasmalev (www.malev.ee).

------------------------------------------------

MALEVALAULU SÕNAD

Malevahümn Maasika Klaarika

Sõnad (Tiit Terik, Ivar Kaldam):

Suvi käes ja linnast tahan ära sõita ma,
tahan sinna, kus on maasikad.
Pikad põllud, vaod metsa taha jooksevad,
vao lõpus ootab mind kubjas Klaarika.

Nanana...

Linna jäid mul ema-isa, väike koerake,
ega ma neid taga igatse.
Kotti pakitud on särgid, püksid, sokid, põlvikud,
naljaviluks maisitõlvikud.

Nanana...

Kaasa võetud vanaisa vana fotokas,
et saaks mõned pildid tehtud.
Mina olin kõige rohkem ühe pildi peal,
teiste peal mind polnud nähtud.

Nanana...

Ja kui aasta pärast jälle kokku saame,
rühmaülemaga sõbralikult ulatame käed.
Ei ole vaja traktorit, ei mootorsaage,
me ÕM-is kvaliteetse töö tagame.

Nanana...