Mis on õpilasmalev?

Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja vaba aja tegevuste eesmärgiks on ühtse meeskonna loomine.

   
Kes saab registreerida SA Õpilasmalev malevarühmadesse?
Tallinna Õpilasmaleva (SA Õpilasmalev) rühmadesse saavad registreerida ainult Tallinna noored.
Mujalt Eestist pärit noored leiavad oma kodukoha õpilasmaleva kohta infot kohalikust omavalitsusest.
Mis vanuses noored on oodatud õpilasmalevasse?
Malevarühmades saavad osaleda 13-19 aastased noored.
Iga rühma vanusevahemik on välja toodud rühma infos.
EÜE rühmad: osaleda saavad kõik üliõpilased vanuses 18-26.
  
Olen 12 aastane. Kas saan osaleda 13 aastastele mõeldud rühmas?
 Kahjuks ei saa. Malevarühma esimeseks päevaks pead olema ettenähtud vanuses ning erandeid me teha ei saa.
  
Mis on linnasisene rühm?

Linnasiseses rühmas toimub töö Tallinna piires. Noored ööbivad oma kodus ning tulevad tööle ise. Malev toimub E-R, tagatud on lõunasöök ja pealelõunane malevaprogramm.

Mis on linnaväline rühm?

Linnavälises rühmas sõidavad noored koos rühmajuhtidega ühte Eestimaa kaunisse paika, kus elatakse koos järgmised 2-3 nädalat. Tööd tehakse 5 päeva nädalas. Toitlustamine toimub 3 korda päevas. Arvestama pead, et nende kolme nädala jooksul vanemad sinu pesu ei pese ja voodit korda ei tee.

Mis on EÜE?

Linnaväline malevarühm, kuhu pääsevad kõik üliõpilased.

Kus linnavälises rühmas elatakse?

Enamasti on elupaikadeks koolimajad või ühiselamud.

Milliseid töid malevas tehakse?

Töid jagub marjakorjamisest – küttepuude ladumiseni, mõisate ja puhkealade korrastamisest – abitöödeni tallides.
Lähemalt vaata iga rühma kohta eraldi „RÜHMAD“ alt.

 
Mitu tundi päevas tööd tehakse?

Olenevalt rühmast – 4h - 6h
EÜE – 8h

 
Kuidas saan teada, kas pääsesin rühma?

Kõigi rühma pääsenutega võtab rühmajuht nelja nädala jooksul telefonitsi ühendust. Peale seda saadab rühmajuht kinnituskirja e-mailile. Suve jooksul võidakse pakkuda kõikidele kandideerijatele ka vabanenud kohti malevas.

  
Kui palju maksab malevas osalemine?

Malevarühmade osalustasu on olenevalt rühmast 30€ - 85€

    
Miks tuleb maksta osalustasu?

Osalustasu tagab Sulle linnasiseses rühmas toitlustuse ja peale tööd toimuvad rühma ühistegevused. Linnavälises rühmas tagab see toitlustuse, transpordi, majutuse ja rühma ühistegevused. Lisaks tagab osalustasu kõikidel rühmadel võimaluse osaleda augustikuus toimuval õpilasmalevate kokkutulekul (sh transport, toitlustus).

 
Millal ja kuhu pean osalustasu maksma?

Osalustasu maksmise info saadab rühmajuht malevasse pääsenud noortele kinnituskirja teel. 

Kas saan osalustasu tagasi, kui otsustan malevas mitte osaleda?

Malevakohast loobumisel osalustasu ei tagastata. Osalustasu on meile garantiiks, et malevakoht on täidetud ja tööandjal on vajalik arv noori koos. Malevakohast loobudes, ei pruugi me sinule asendajat leida.

  
Kas registreerimine tagab koha malevarühmas?

Malevarühma registreerimine on osa kandideerimise protsessist ning ei taga kindlat kohta malevarühmas. Tuleb oodata rühmajuhi poolset kinnituskõnet/kinnituskirja, mis saadetakse nelja nädala jooksul peale registreerimist.

  
Kes on rühmajuht?

Rühmajuht vastutab malevarühma toimimise eest ning on maleva ajal sulle nõu ja jõuga abiks.