Mis on õpilasmalev?

Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja vaba aja tegevuste eesmärgiks on ühtse meeskonna loomine.

   
Kes saab registreerida SA Õpilasmalev malevarühmadesse?
Registreerida saavad ainult Tallinna noored.
Mujalt Eestist pärit noored leiavad oma kodukoha õpilasmaleva korraldaja kontaktid SIIT.    
Mis vanuses noored on oodatud õpilasmalevasse?
Tallinna sisesed rühmad: osaleda saavad 13-19 aastased noored.
Tallinna välised rühmad: osaleda saavad 15-19 aastased noored, kes on lõpetamas 9ndat klassi või käivad juba gümnaasiumis.
EÜE rühmad: osaleda saavad kõik üliõpilased vanuses 18-26.
 
Mis on linnasisene rühm?

Linnasiseses rühmas toimub töö Tallinna piires. Noored ööbivad oma kodus ning tulevad tööle ise. Malev toimub E-R, tagatud on lõunasöök ja pealelõunane malevaprogramm.

Mis on linnaväline rühm?

Linnavälises rühmas sõidavad noored koos rühmajuhtidega ühte Eestimaa kaunisse paika, kus elatakse koos järgmised 2-3 nädalat. Tööd tehakse 5 päeva nädalas. Toitlustamine toimub 3 korda päevas. Arvestama pead, et nende kolme nädala jooksul vanemad sinu pesu ei pese ja voodit korda ei tee.

Mis on EÜE?

Linnaväline malevarühm, kuhu pääsevad kõik üliõpilased.

Kus linnavälises rühmas elatakse?

Enamasti on elupaikadeks koolimajad või ühiselamud.

Milliseid töid malevas tehakse?

Töid jagub marjakorjamisest – küttepuude ladumiseni, mõisate ja puhkealade korrastamisest – abitöödeni tallides.
Lähemalt vaata iga rühma kohta eraldi „RÜHMAD“ alt.

 
Mitu tundi päevas tööd tehakse?

13-15a (põhikooli õpilased) – 4h
15-19a (põhikooli lõpetanud) – 6h
EÜE – 8h

Kuidas saan teada, kas pääsesin rühma?

Kõigile rühma pääsenutele saadab rühmajuht kolme nädala jooksul peale registreerimist e-maili teel kinnituskirja.

Kui palju maksab malevas osalemine?

Linnasisese rühma osalustasu:
2-nädalane rühm - 20 EUR
3-nädalase rühm - 30EUR
Linnavälise rühma osalustasu – 50 EUR
EÜE osalustasu – 50 EUR

  
Miks tuleb maksta osalustasu?

Osalustasu tagab Sulle linnasiseses rühmas toitlustuse ja peale tööd toimuvad rühma ühistegevused. Linnavälises rühmas tagab see toitlustuse, transpordi, majutuse ja rühma ühistegevused. Lisaks tagab osalustasu kõikidel rühmadel võimaluse osaleda augustikuus toimuval õpilasmalevate kokkutulekul (transport, toitlustus).

Millal ja kuhu pean osalustasu maksma?

Osalustasu maksmise info leiad rühma pääsemise kinnituskirjast.

Kas saan osalustasu tagasi, kui otsustan malevas mitte osaleda?

Malevakohast loobumisel osalustasu ei tagastata. Osalustasu on meile garantiiks, et malevakoht on täidetud ja tööandjal on vajalik arv noori koos. Malevakohast loobudes, ei pruugi me sinule asendajat leida.

  
Kas registreerimine tagab koha malevarühmas?

Kahjuks mitte. Tuleb oodata rühmajuhi poolset kinnituskirja, mis saadetakse kolme nädala jooksul peale registreerimist.

Kes on rühmajuht?

Rühmajuht vastutab malevarühma toimimise eest ning on maleva ajal sulle nõu ja jõuga abiks.

Glasspoint | Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus