Kandideerimise meelespea

KANDIDEERIMINE TALLINNA ÕPILASMALEVA 2022 RÜHMADESSE ON LÕPPENUD!


Malevarühmadesse kandideerimise algus - 10.mai kell 15.00
Ootame kandideerima kõiki 13-19 aastaseid Tallinna noori.

Kandideerimine Tallinna Õpilasmaleva (korraldab Sihtasutus Õpilasmalev) malevarühmadesse toimub läbi veebikeskkonnas paikneva registreerimissüsteemi. Ankeedi täitmine eeldab ka konfidentsiaalsete isikuandmete avaldamist, mistõttu SA Õpilasmalev lähtub nendega ümber käimisel järgmistest põhimõtetest (VAATA SA ÕM andmetöötlusreeglid).
Malevarühma kandideerija peab registreerides nõustuma eelmainitud andmetöötlusreeglitega.

* Kandideerimise päeval ilmub meie kodulehele link koos registreerimisankeediga.

* Registreerimisankeedis tuleb täita kõik väljad ning vastused peavad olema informatiivsed. Põhjalikult täidetud ankeet on rühma pääsemise eelduseks. Poolikud ja mitteinformatiivsed ankeedid võidakse kustutada. SA Õpilasmalev võib vajaduse korral küsida kandideerijalt ka lisaküsimusi (CV, motivatsioonikiri, töövestlus jne).

* Vajalikud andmed ankeedi täitmiseks: nimi, isikukood, aadress, telefon, e-mail, lapsevanema telefon ja e-mail, kool, pangakonto nr, kuhu malevlase palk kantakse, pangakonto omanik, särgi suurus, huvialad, eelnev töö- ja malevakogemus ning põhjendus, miks malevas osaleda soovitakse. 

* Kandideerides saad valida 2 meelepärast rühma - eelistatud vahetus ning alternatiivne vahetus.

Palume arvestada, et rühmad registreeritakse mõne noore võrra üle. Seega juhul, kui Sul õnnestub valida soovitud rühm, ei tähenda see, et koht on rühmas garanteeritud. Üleregistreeritakse rühmad selleks, et tekiks ootejärjekord vabanevatele kohtadele.

Kõigi rühma pääsenutega võtab rühmajuht maikuu jooksul telefonitsi ühendust. Rühmade komplekteerimise info täieneb jooksvalt ka meie kodulehel. Noored, kes ei saa maikuu jooksul telefonitsi ega e-maili teel kinnituskirja, ei pääsenud soovitud rühma. Juhul, kui hiljem siiski vabaneb rühmades kohti, võetakse Sinuga telefoni teel ühendust.